" വളരുക വളർത്തുക ആനന്ദിക്കുക "

Trainers .

ERANAKULAM TRAINERS

SALIJA KUMARI P K

Pazjuparambath House Kaitharam P O North Paravur

Deepa Thomas

Aluva, Ernakulam

BINU ELIZABETH

Aluva

ESVIN

CHERAI , Ernakulam Dist.

SOLOMON JOHN

Thaiparambil House, St.George Basilica Church Via, Nirmala Nagar 112, Angamaly PO 683572, Ernakulam District

SHAFEENA ALI

Aluva Ernakulam Dist.

SIJIMOL JACOB

Irimpanam, Ernakulam Dist.

SAJNA K A KOMBANEZHATH

Vallivattam , Ernakulam Dist.

SANA BABU

Elenthikara , Ernakulam Dist.

SHABAS C H

Pallikkara , Ernakulam Dist.

ASHA ASHRAF

Velleparambil, Ernakulam Dist.

BOBY VARGHESE

Kumarapuram , Ernakulam Dist.

SABU K K

'Maradu Ernakulam Dist.

V P GEORGE

Vazhakuzhithadathil house, Kadackanad PO, Kolenchery.