" വളരുക വളർത്തുക ആനന്ദിക്കുക "

Trainers .

KOZHIKODE TRAINERS

Hubbu Rahiman K

Kanniyath, Olavanna (P.O), Calicut -673019

Muhammad Basheer KT

Kozhikode Koduvally

Koumudi Sajeev

Sajminivas Kalpathur Po Kozhikode 673524

Abdul Nasser M K

Ponniyath House PO Nadapuram 673504 Kozhikode district

SREENESH N

NANARAMBATH house Chingapuram po District Kozhikode

Jyothikumar. K

Sreenidhi, Makulpeedika, Po Nadakkuthazha, Vadakara, Kozhikode Dt. Pin: 673104.

Haseena .M.K

Poolakkal (house) Mampoyil Ulliyery( PO) Koyilandy (via) 673323

RATNAVALLY. V. V.

Vengeri (PO) Kozhikode Dist.

PUSHPA P

Balussery , Kozhikode Dist.

TOMY THARAKKUNNEL

Kallurutty, Calicut Dist.

BIJITHA

Chingapuram , Kozhikkode Dist.

ANJITHA J M

Parambil, Kozhikode Dist.

SHEETHA C K

Chevarambalam, Kozhikode Dist.

DEEPTHI E P

West Hill, Kozhikkode Dist.

LAILA. M

Kallankandi (House) Thaliyil P.O Kuttiady Calicut-673 508

JAMEELA M.

Mambatta manzil, P. O. Merikunnu Kozhikode-673012

SINI JOHN

Kaniyarakath House Nr.Devagiri College

K T GOPALAN

Kattilthazhe,P O Muchukunnu ,Koyilandi , Kozhikode Dist.